PENGENALAN
Pesuruhjaya Sumpah adalah merupakan orang yang dilantik oleh YAA Ketua Hakim Negara di bawah seksyen 11 Akta Mahkamah Kehakiman 1964 dan Kaedah-kaedah Pesuruhjaya Sumpah 1993.

Objektif Unit Pesuruhjaya Sumpah adalah menguruskan hal ehwal Pesuruhjaya Sumpah di seluruh Malaysia dengan efisien, cekap dan teratur dalam memastikan keberkesanan tugas-tugas yang dipikul oleh Pesuruhjaya Sumpah yang terlibat secara tidak langsung mendukung sistem kehakiman di Negara ini.

Unit Pesuruhjaya Sumpah berperanan untuk:

  • Menyelia senarai Pesuruhjaya Sumpah (Pegawai Awam dan Persendirian) yang terkini;
  • Sebagai pusat rujukan dan pengesahan terhadap senarai Pesuruhjaya Sumpah yang masih aktif di seluruh Negara;
  • Memproses setiap permohonan pelantikan baru Pesuruhjaya Sumpah;
  • Menyelia proses peperiksaan dan temuduga bagi calon-calon pelantikan baru Pesuruhjaya Sumpah;
  • Memproses setiap permohonan pelantikan semula Pesuruhjaya Sumpah;
  • Memproses setiap permohonan pertukaran alamat Pesuruhjaya Sumpah;
  • Menguruskan setiap permohonan Pesuruhjaya Sumpah untuk menjalankan perkhidmatan di luar premis;
  • Merekodkan permohonan dan pemakluman Pesuruhjaya Sumpah untuk bercuti;
  • Menjalankan semakan Buku Daftar dan pemantauan premis Pesuruhjaya Sumpah; dan
  • Menerima aduan terhadap salah laku Pesuruhjaya Sumpah dan menjalankan siasatan terhadap Pesuruhjaya Sumpah yang berkenaan.

PENGUMUMANPERMOHONAN LANTIKAN BARU PESURUHJAYA SUMPAH TAHUN 2018

 

1. Tempoh permohonan dibuka: MULAI 2 JULAI 2018 SEHINGGA 31 JULAI 2018.

 

2. Borang permohonan boleh dimuat turun daripada portal Unit Pesuruhjaya Sumpah (tab 'Undang-Undang') berdasarkan kategori-kategori pemohon.

 

3. Borang permohonan yang dikemukakan mestilah LENGKAP.

 

4. Sebarang permohonan yang dikemukakan sebelum tarikh 2 Julai 2018 dan selepas tarikh 31 Julai 2018 AKAN DITOLAK DAN TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.