UNDANG-UNDANG & ARAHAN-ARAHAN AMALAN

PERKARA MUAT TURUN
Kaedah-Kaedah Pesuruhjaya Sumpah 2018 (KKPS 2018)
download
Akta Akuan Berkanun 1960 (Disemak 2016)
download
Perintah (Bayaran) Akuan Berkanun (Pindaan) 1993
download
Arahan Ketua Hakim Negara (Penurunan Cap Jari Deponen Pada DokumenDan Buku Daftar Melibatkan Transaksi JPJ)
download
Arahan Larangan Melakukan Salinan Diakui Sah Pada Sebarang Dokumen
download
Arahan-Arahan Lain Yang Berkaitan
download
Makluman Kenaikan Elaun Pesuruhjaya Sumpah (Pegawai Awam)
download