UNDANG-UNDANG & ARAHAN-ARAHAN AMALAN

PERKARA MUAT TURUN
Kaedah-Kaedah Pesuruhjaya Sumpah 2018 (KKPS 2018)
download
Akta Akuan Berkanun 1960 (Disemak 2016)
download
Perintah (Bayaran) Akuan Berkanun (Pindaan) 1993
download
Arahan Ketua Hakim Negara (Penurunan Cap Jari Deponen Pada DokumenDan Buku Daftar Melibatkan Transaksi JPJ)
download
Arahan Larangan Melakukan Salinan Diakui Sah Pada Sebarang Dokumen
download
Makluman Kenaikan Elaun Pesuruhjaya Sumpah (Pegawai Awam)
download
Arahan Penyelenggaraan Buku Daftar Pesuruhjaya Sumpah
borang_arahan1
Arahan Pengemukaan Carian Kebankrapan Untuk Permohonan Pelantikan Semula
borang_arahan2
Arahan Larangan Pesuruhjaya Sumpah Menjadi Saksi
borang_arahan3
Makluman Pembatalan Setem Hasil ke atas Akuan Berkanun dan Afidavit oleh Pesuruhjaya Sumpah
borang_arahan4
Makluman Pembatalan Penggunaan Borang Akuan JPJSAB01 dan JPJSAB02
borang_arahan5
Makluman Pengecualian Bayaran Terhadap Anak Guam Jabatan Bantuan Guaman
borang_arahan6
Larangan Pesuruhjaya Sumpah Menjalankan Tugas di Luar Waktu Pejabat
borang_arahan7
Arahan Penggunaan Borang Akuan Berkanun Berdasarkan Format Akta Akuan Berkanun 1960
borang_arahan8
Makluman Penggunaan Jurat di dalam Surat Akuan
borang_arahan9
Waktu Operasi Kaunter Mahkamah-Mahkamah
borang_arahan10