Pesuruhjaya Sumpah
CARIAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PESURUHJAYA SUMPAH BIL. 2 TAHUN 2019
Nombor Kad Pengenalan:   (tanpa "-" atau "space")
     
 

* Cetakan daripada laman sesawang pesuruhjayasumpah.kehakiman.gov.my